Gmina Jabłonka

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Adama Mickiewicza
w Jabłonce

Wydarzenia 2019/2020 / „Szkoła Pamięta”

  25 października 2019

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Jabłonce włączą się w akcję „Szkoła pamięta” zorganizowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, w ramach której m.in.:

  • uporządkują i odwiedzą groby osób zasłużonych i cenionych w naszej społeczności;
  • odwiedzą lokalne miejsca pamięci i zgłębią ich historię;
  • zapalą znicze w miejscach związanych z ważnymi wydarzeniami historii lokalnej;
  • posprzątają bezimienne i opuszczone groby, złożą kwiaty i zapalą znicze
  • odwiedzą groby zmarłych nauczycieli z danej placówki;
  • zorganizują wystawę upamiętniającą ważne wydarzenia historyczne;
  • zorganizują wycieczkę patriotyczną.

W ramach akcji “Szkoła Pamięta” organizowanej przez Ministra Edukacji Narodowej – Dariusza Piontkowskiego dnia 25 października 2019 r. klasy I-III udały się na cmentarz w Jabłonce gdzie odwiedziły i zapaliły znicze na Grobie Żołnierzy z okresu II wojny światowej. Odwiedziły też grób porucznika Wendelina Dziubka – organizatora i dowódcy Legii Orawskiej, nauczyciela i działacza regionalnego i patriotycznego a także grób Stefana Wacławiaka – byłego dyrektora LO w Jabłonce oraz grób Franciszka Zubrzyckiego – nauczyciela naszej szkoły. Uczniowie złożyli też hołd pod pomnikiem Ferdynanda Machaja – patrona gimnazjum w Jabłonce. Klasy II w ramach wycieczki do Zakopanego odwiedziły Nekropolię – cmentarz Na Pęksowym Brzysku, gdzie uczciły pamięć m.in Kornela Makuszyńskiego, Władysłwa Orkana, Kaziemierza Przerwy – Tetmajera.