Gmina Jabłonka

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Adama Mickiewicza
w Jabłonce

Wydarzenia 2019/2020 / Patron naszej szkoły Adam Mickiewicz

  16 stycznia 2020

W czwartek, 16 stycznia 2020 roku, w naszej szkole odbył się uroczysty apel poświęcony patronowi – Adamowi Mickiewiczowi. Program przygotowali i przedstawili uczniowie klasy IV a oraz IV b. Nad realizacją i przebiegiem czuwali wychowawcy klas czwartych – pani Bogusława Palenik i Zbigniew Tlalka. Dekorację z napisem „Miej serce i patrzaj w serce”, a także wizerunek karczmy „Rzym” przygotowała pani Janina Sączek. W inscenizacji ukazano niektóre epizody z życia romantycznego poety, a także wykorzystano fragmenty jego dzieł. Uczniowie mogli się zapoznać z bogatą w wydarzenia biografią, jak również usłyszeć fragmenty wybranych dzieł jak „Pani Twardowska”, „Przyjaciele”, „Pan Tadeusz”, „Oda do młodości”, czy też „Świtezianka”. Poznawali miejsca , z którymi związany był Mickiewicz. Utrwalone zostały ważne daty i wydarzenia w jego życiu. Na zakończenie programu pan Tlałka przedstawił prezentację, w której w postaci slajdów i ustnego komentarza uzupełnił i wzbogacił spektakl artystyczny.