Gmina Jabłonka

Szkoła Podstawowa nr 1 w Jabłonce
im. Adama Mickiewicza

Zawieszenie zajęć szkolnych COVID-19

  11 marca 2020

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jabłonce informuje, że w związku z decyzją MEN wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa od 12 do 25 marca 2020 roku wszystkie zajęcia w szkole są zawieszone.

W dniach 12 i 13 marca 2020 roku (czwartek, piątek) szkoła zapewnia tylko zajęcia opiekuńcze dla uczniów, których rodzice nie są w stanie zapewnić im opieki. Od poniedziałku tj. 16 marca br.uczniowie nie przychodzą do szkoły.

W tych dniach uczniowie powinni bezwzględnie pozostać w domu i poświęć czas na samodzielną naukę,powtarzanie i utrwalanie wiadomości. Wszelkie informacje dotyczące dalszych działań będą przezywane Państwu na bieżąco za pomocą dziennika elektronicznego.
Proszę na bieżąco sprawdzać informacje.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka – klubu dziecięcego – przedszkola – szkoły

Dyrektor szkoły
Ewa Machaj