Gmina Jabłonka

Szkoła Podstawowa nr 1 w Jabłonce
im. Adama Mickiewicza

Godziny pracy w czasie zawieszenia zajęć COVID-19

  19 marca 2020

Informujemy, że w czasie zawieszenia zajęć edukacyjnych w szkole Dyrektor pełni dyżur w godzinach od 8.00 do 11.00.

W pilnych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel. +48 691-070-771

Dyrektor szkoły
Ewa Machaj