Gmina Jabłonka

Szkoła Podstawowa nr 1 w Jabłonce
im. Adama Mickiewicza

Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy

  30 kwietnia 2020

Konkurs dla dzieci Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy pismo dotyczące konkursu przesłane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Nowym