Gmina Jabłonka

Szkoła Podstawowa nr 1 w Jabłonce
im. Adama Mickiewicza

Zapowiedź przywracania pracy szkół i placówek

  25 maja 2020

Źródło: https://kuratorium.krakow.pl/

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/co-ze-szkolami-do-wakacji