Gmina Jabłonka

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Adama Mickiewicza
w Jabłonce

Wydarzenia 2020/2021 / Zagłosuj! Kod zadania POD 15 Liga Siatkówki im. Grzegorza Wesołowskiego

  31 maja 2021
Liga siatkówki. Budżet Obywatelski.

 

Od 2009 roku organizowany jest turniej siatkówki na terenie dwóch wspaniałych górskich
regionów – Orawy i Podhala – znany zapewne większości z Was jako Memoriał im. Grzegorza
Wesołowskiego. Zawody te zostały stworzone, by imię śp. Grzegorza zostało już na zawsze
zapamiętane co najmniej wśród lokalnej społeczności. Podczas organizacji 12 edycji memoriału, turniej
rozrósł się tak mocno, że można mówić o nim jak o największym amatorskim turnieju w siatkówkę w
Polsce. Mimo to, nie chcemy zaprzestawać organizacji, a wręcz przeciwnie – pragniemy zorganizować
cykl rozgrywek pn. Liga im. Grzegorza Wesołowskiego.

W tym celu grono organizatorów memoriału zgłosiło w styczniu tego roku powyższe zadanie
do Budżetu Obywatelskiego, by móc starać się otrzymać wsparcie finansowe na organizację
wspomnianej powyżej Ligi im. Grzegorza Wesołowskiego. Rozgrywki mają na celu stworzenie
atrakcyjnych i zróżnicowanych form spędzania czasu oraz integrację osób poprzez wspólny udział we
współzawodnictwie sportowym. Dodatkową korzyścią, jaką niesie ze sobą organizacja wydarzenia
sportowego na skalę całego regionu, jest promocja aktywnego spędzania czasu.

By plan ten mógł zostać zrealizowany potrzebna jest pomoc wielu osób, poprzez oddanie głosu
w formie elektronicznej bądź tradycyjnie – w formie papierowej.

Za serdeczność i pomoc – z całego serca Państwu dziękujemy!

Pozdrawiamy,
organizatorzy Memoriału im. Grzegorza Wesołowskiego