Gmina Jabłonka

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Adama Mickiewicza
w Jabłonce

Wydarzenia 2020/2021 / Życzenia z okazji Waszego święta

  1 czerwca 2021

Drodzy Uczniowie,

z okazji Dnia Dziecka, składamy najserdeczniejsze życzenia, dużo zdrowia, radości i optymizmu na każdy dzień.
Życzymy, aby każdy Wasz dzień był daleki od trosk, by nigdy nie zabrakło Wam miłości bliskich oraz domu pełnego radości. Podejmujcie nowe wyzwania i odnoście sukcesy, rozwijajcie swoje pasje i uzdolnienia.
Niech lata spędzone w szkole będą czasem miłych wspomnień oraz dobrze wykorzystanych szans.

 Z serdecznymi pozdrowieniami
Dyrekcja oraz Nauczyciele
Szkoły Podstawowej nr 1 w Jabłonce

Dzień Dziecka