Gmina Jabłonka

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Adama Mickiewicza
w Jabłonce

Wydarzenia 2021/2022 / Ogólnopolski Dzień Osób z Afazją Rozwojową

  30 września 2021

Dnia 1 października obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Osób z Afazją Rozwojową.
W ramach działań promujących wiedzę na temat afazji w naszej szkole powstały gazetki ścienne, które przybliżyły uczniom i nauczycielom najważniejsze informacje dotyczące zaburzeń mowy pod postacią afazji.