Gmina Jabłonka

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Adama Mickiewicza
w Jabłonce

Wydarzenia 2021/2022 / „Milion dzieci modli się na różańcu”

  18 października 2021

W dniu 18 października odpowiadając na apel Papieskiego Stowarzyszenia
Pomocy Kościołowi w Potrzebie, uczniowie naszej szkoły włączyli się w
ogólnoświatową modlitwę w ramach inicjatywy: „Milion dzieci modli się na
różańcu”. Od godziny 9.00 do 10.00, dzięki życzliwości naszej Dyrekcji oraz
akceptacji Wychowawców i Rodziców, na korytarzu szkolnym rozbrzmiewały
słowa modlitwy Zdrowaś Maryjo…, poprzedzone rozważaniami tajemnic
radosnych różańca świętego oraz refrenem pieśni: „Jak paciorki różańca”.
Grupa najmłodszych uczniów z klasy I a, b, c, d; wspomagana przedstawicielami
z klasy II a i II c oraz III c, zanosiła szczerą i ufną modlitwę do Maryi o jedność i
pokój na świecie. Do chóru modlitewnego włączyły się także Panie
Wychowawczynie: P. Halina Zgama, P. Monika Garbień i P. Katarzyna Nieczaj,
które czytały rozważania oraz Panie z obsługi: P. Jolanta Nowak i P. Małgorzata
Bryja. Podczas modlitwy dołączyła do nas także Pani wice-dyrektor Katarzyna
Duduś, która w imieniu wszystkich uczestników modlitwy odczytała na
zakończenie „Akt ofiarowania się dzieci Matce Bożej” oraz modlitwę do Św.
Józefa, szczególnego Patrona tego roku.
W trakcie modlitwy, każdy z osiemdziesięciu siedmiu uczestników starał się
otwierać na działanie Ducha Świętego, a zawierzając się Maryi i pośrednictwu
Św. Józefa, uświadamiać sobie prawdę, że siłą człowieka jest bezgraniczna
ufność Bogu, który może nawet z największego zła wyprowadzić dobro. Bóg
czyni to dzięki ufnej modlitwie oraz posłuszeństwu Jego Słowu.
Po zakończeniu modlitwy, uczniowie włączyli się w zajęcia edukacyjne
przewidziane planem szkolnym.
S. Natanaela