Gmina Jabłonka

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Adama Mickiewicza
w Jabłonce

Wydarzenia 2021/2022 / „Poznaj Polskę” – projekt

  6 grudnia 2021

Nasza szkoła w projekcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”

Miło nam poinformować, iż SP nr 1 w Jabłonce otrzymała wsparcie finansowe na udział w projekcie „Poznaj Polskę”. Dzięki temu nasi uczniowie z klas III dnia 23 listopada 2021r. uczestniczyli w wycieczce do Krakowa i Tyńca natomiast uczniów klas V i VI czeka trzydniowa wyprawa do Warszawy.

Wsparcie finansowe MEiN pozwala uatrakcyjnić proces edukacyjny dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej pięknej przyrody, dawnych tradycji, zabytków kultury i historii a także osiągnięć polskiej nauki.
Uczniowie zdobędą nowe wiadomości i umiejętności poprzez odkrywanie i eksperymentowanie.