Gmina Jabłonka

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Adama Mickiewicza
w Jabłonce

Wydarzenia 2021/2022 / Sportowe Mikołajki

  6 grudnia 2021

6 grudnia w hali sportowej w Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte miały miejsce “Sportowe Mikołajki”, na które zostały zaproszone wszystkie klasy I naszej szkoły. Wydarzenie zostało zainicjowane przez nauczycieli wychowania fizycznego – panią Izabelę Biel, panią Alicję Rybińską – Zborek oraz panią Annę Rutkowską. Dzięki fantastycznej organizacji dzieci miały okazję uczestniczyć w ciekawych konkurencjach nawiązujących do mikołajkowej i świątecznej tematyki. Nad porządkiem zawodów czuwały także uczennice i uczniowie klasy II TŻ, którzy w tym dniu pełnili rolę pomocników Mikołaja. Zwieńczeniem sportowych rywalizacji był taniec, śpiew oraz spotkanie z samym świętym Mikołajem, o którego pojawienie się zadbał pan Michał Wójt 😊. Dzieci otrzymały prezenty, a w czasie trwania zawodów poczęstunek. W imieniu dzieci dziękujemy wszystkim zaangażowanym osobom i sponsorom, bez których to wydarzenie nie miałoby miejsca.