Gmina Jabłonka

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Adama Mickiewicza
w Jabłonce

Wydarzenia 2021/2022 / Europejski Dzień Logopedy

  9 marca 2022

W ramach obchodów Europejskiego Dnia Logopedy odbył się Szkolny Logopedyczny Konkurs Plastyczny „Trudne głoski”. Konkurs był adresowany do uczniów klas I-III. Celem konkursu było rozbudzenie plastycznej i językowej twórczości u uczniów, prezentacja swoich uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej oraz wspólna praca logopedy, nauczyciela i rodzica nad rozwojem mowy z wykorzystaniem technik plastycznych. W ramach konkursu uczniowie mieli zilustrować wyrazy zawierające głoskę szeregu szumiącego (sz, ż/rz, cz, dż) lub głoskę r. Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem, a prace uczniów były pomysłowe i wykonane z wielkim zaangażowaniem. Wyłonienie zwycięzców i ogłoszenie wyników konkursu nastąpiło 7 marca 2022r. W ramach obchodów Europejskiego Dnia Logopedy została również przygotowana gazetka ścienna na korytarzu i wystawa prac konkursowych.

Koordynatorzy konkursu:
mgr Jolanta Ogorzałek
mgr Agnieszka Rafacz-Pawlak