Gmina Jabłonka

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Adama Mickiewicza
w Jabłonce

Wydarzenia 2022/2023 / Warszawa – synod misyjny

  19 września 2022

Dnia 17 września 2022 roku z inicjatywy Dyrekcji Wydziału Misyjnego w Krakowie, dwie uczennice naszej szkoły: Magdalena Palenik i Kinga Śmiech pod opieką siostry Natanaeli, uczestniczyły w I ogólnopolskim synodzie misyjnym w Warszawie. Do tego wydarzenia przygotowywały się poprzez poznawanie i utrwalanie wiadomości o misyjnym dziele Kościoła, głównie związanym z Papieskim Dziełem Misyjnym Dzieci. Uczyły się także tekstu modlitwy synodalnej i nowego hymnu misyjnego dzieci oraz  układu tanecznego do niego.     Podczas pobytu na synodzie, który miał miejsce na terenie należącym do Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, dziewczyny miały okazję podzielić się swoimi doświadczeniami zaangażowania w misyjną posługę na terenie naszej parafii. Uczyniły to podczas pracy w grupach i wspólnej zabawy z innymi uczestnikami, którzy reprezentowali swoje diecezje. Synod miał na celu przede wszystkim łączność z innymi dziećmi całego świata, dlatego wszyscy przydzieleni byli do poszczególnych kontynentów i ubrani w podkoszulki danej społeczności. Kinga i Magda reprezentowały kontynent Oceanii i  nosiły koszulki koloru niebieskiego. Ważnym punktem spotkania była Eucharystia pod przewodnictwem Nuncjusza Apostolskiego w naszym kraju –Arcybiskupa Salwatore Pennacchio oraz koronka do Bożego Miłosierdzia uwieńczona posłaniem, którego dokonał Ks. Bp Jan Piotrowski – odpowiedzialny za misyjne dzieło w Polsce. Podczas posłania, przedstawiciele poszczególnych diecezji otrzymywali świece koloru tego kontynentu, który reprezentowali na synodzie oraz losowali dzień miesiąca, w którym będą się modlić za mieszkających na jego terenie wszystkich ludzi. Nasza diecezja będzie się modlić za misjonarzy i mieszkańców Oceanii każdego 23 dnia miesiąca. Taką datę wylosowali chłopcy z Krakowa, którzy pod opieką siostry Marii byli razem z nami wytypowani na to wydarzenie.

Z perspektywy czasu możemy powiedzieć, że misyjny synod dzieci, którzy przebiegał pod hasłem: „Z Ojcem Świętym budzimy do misji”, był dla nas pięknym doświadczeniem spotkania Boga w drugim człowieku, dzieleniem się radością i osobistym sprawdzianem rozumienia znaczenia słów Pana Jezusa: „Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody”.

 s. Natanaela