Gmina Jabłonka

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Adama Mickiewicza
w Jabłonce

Wydarzenia 2022/2023 / Dzień Osób z Afazją Rozwojową

  3 października 2022

1 października obchodzony jest Dzień Osób z Afazją Rozwojową, w tym roku pod hasłem „Mój talent, moja supermoc” zorganizowany przez Stowarzyszenie Razem Rozkodujmy Afazję. W ramach działań promujących wiedzę na ten temat w naszej szkole powstała gazetka ścienna, która przybliża uczniom i nauczycielom najważniejsze informacje dotyczące zaburzeń mowy pod postacią afazji.
W ramach solidarności z dziećmi i młodzieżą z afazją rozwojową wszyscy uczniowie klas 1-3 wraz z wychowawcami stworzyli plakaty przedstawiające serca – DZIEŃ OSÓB Z AFAZJĄ ROZWOJOWĄ – WSPIERAM, DOCENIAM, KOCHAM.
Te serca były wyrazem naszej solidarności oraz wrażliwości na drugiego człowieka. Wszystkie prace zostały zaprezentowane na korytarzu szkolnym. Przeprowadzona została również pogadanka z uczniami na temat afazji w celu rozpowszechniania wiedzy na ten temat i budzenia wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka.