Gmina Jabłonka

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Adama Mickiewicza
w Jabłonce

Wydarzenia 2022/2023 / Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami

  7 grudnia 2022

Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami obchodzony jest na całym świecie corocznie 3 grudnia.
W naszej szkole powstała gazetka, której celem jest upowszechnianie idei tolerancji, otwartości i szacunku. Zachęciłam nauczycieli do wspólnego obejrzenia z uczniami filmiku edukacyjnego, który uświadamia z jakimi ograniczeniami spotykają się osoby z niepełnosprawnością oraz w jaki sposób możemy im pomóc. Nauczyciele przeprowadzili również pogadankę z uczniami w celu budzenia wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka.

W dniu 07.12.2022 r. na świetlicy szkolnej została także przeprowadzona pogadanka w celu upowszechniania idei tolerancji, otwartości i szacunku oraz zwiększenia świadomości na temat ograniczeń, z jakimi spotykają się osoby z niepełnosprawnościami.