Gmina Jabłonka

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Adama Mickiewicza
w Jabłonce

Rekrutacja – informacje

  9 stycznia 2023

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH INFORMACJE DLA KLAS VIII 

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych informacje Małopolskiego Kuratora Oświaty

OKE Egzamin ósmoklasisty

CKE Egzamin ósmoklasisty


REKRUTACJA DO KLAS I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W JABŁONCE

Regulamin rekrutacji do klasy I Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Jabłonce