Gmina Jabłonka

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Adama Mickiewicza
w Jabłonce

Wydarzenia 2022/2023 / „Przyjaciele Zippiego”

  13 kwietnia 2023

Uczniowie klasy 1c zakończyli trwający blisko 6 miesięcy program promocji zdrowia emocjonalnego, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne dzieci w młodszym wieku szkolnym.

Program uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi.