Gmina Jabłonka

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Adama Mickiewicza
w Jabłonce

Wydarzenia 2023/2024 / „EKO” SPACER

  9 maja 2024

W dniu 9. maja uczniowie klas IIIa i IIIb wybrali się na ekologiczny spacer do oczyszczalni ścieków w Jabłonce. Celem wycieczki było zwiększenie świadomości ekologicznej uczniów oraz zrozumienie procesów związanych z oczyszczaniem ścieków i dostarczaniem czystej wody. Uczniowie mieli okazję zobaczyć różne etapy oczyszczania ścieków, od usuwania zanieczyszczeń mechanicznych po procesy biologiczne. Dowiedzieli się, jakie substancje i technologie są wykorzystywane do oczyszczania ścieków.
Panu Piotrowi Pukowskiemu – kierownikowi ZUK dziękujemy za rzetelny wykład oraz przekazanie wiedzy uczniom podczas zwiedzania terenu oczyszczalni.