Gmina Jabłonka

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Adama Mickiewicza
w Jabłonce

Wydarzenia 2023/2024 / „Edukacja z wojskiem”

  23 maja 2024

Dnia 23.05.2024r. uczniowie kl. 7 naszej szkoły wzięli udział w przedsięwzięciu pn. „Edukacja z wojskiem” podjętym wspólnie przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Obrony Narodowej. Zajęcia z edukacji proobronnej w formie teoretycznej i praktycznej zrealizowane zostały przez żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Celem przedsięwzięcia jest podniesienie świadomości uczniów w obszarze bezpieczeństwa, kształtowanie odpowiednich postaw w sytuacjach zagrożenia oraz nabycie praktycznych umiejętności zachowania w takich sytuacjach, a także nauka bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie.