Gmina Jabłonka

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Adama Mickiewicza
w Jabłonce

Szkoła Podstawowa nr 1 w Jabłonce mieści się w budynku zwanym „Zieloną Szkołą” w centrum Jabłonki.

Od ponad 50 lat działa w szkole regionalny zespół pieśni i tańca „Małe Podhale”, znany nie tylko w kraju ale i za granicą.