Gmina Jabłonka

Szkoła Podstawowa nr 1 w Jabłonce
im. Adama Mickiewicza

Program Laboratoria Przyszłości przygotowany przez MEiN ma na celu rozwój kierunków technicznych oraz budowania umiejętności i kształtowania już najmłodszych uczniów do pracy z zawodach przyszłości. 

Druk 3D w naszej szkole