Gmina Jabłonka

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Adama Mickiewicza
w Jabłonce

Edukacja wczesnoszkolna
mgr Chlupka Stanisława
mgr Garbień Monika
mgr Machaj Ewa
mgr Machaj Maria
mgr Machaj Monika
mgr Madeja Bernarda
mgr Ogorzałek Jolanta
mgr Sarniak Katarzyna
mgr Zgama Halina

Religia
ks. mgr Dejner Damian
s. mgr Kamińska Maria
s. mgr Wajda Krystyna

Język polski
mgr Duduś Katarzyna
mgr Lenczowska Anna
mgr Synowiec Beata
mgr Szczęśniak – Basisty Jolanta
mgr Tlałka Zbigniew

Język angielski
mgr Buroń Katarzyna
mgr Torba Ewelina
mgr Traczyk Dominika
mgr Wodniak Sabina

Język niemiecki
mgr Jaromin Katarzyna

Historia
mgr Sączek Janina
mgr Zahora Agata

WOS
mgr Zahora Agata

Matematyka
mgr Palenik Bogusława
mgr Prylińska Dorota
mgr Stańdo Małgorzata
mgr inż. Chowaniec Marek

Informatyka
mgr Pakos Joanna
mgr inż. Chowaniec Marek

Chemia
mgr Karlak Grażyna
mgr Sandrzyk Sylwia

Fizyka
mgr Prylińska Dorota

Przyroda, Biologia
mgr Gorczyk Jadwiga
mgr Karlak Grażyna
mgr Sandrzyk Sylwia

Geografia
mgr Gorczyk Jadwiga
mgr Szkodoń Urszula

EDB
mgr Kasprzak Janusz
mgr Pakos Joanna

Plastyka
mgr Palenik Iwona
mgr Sączek Janina

Muzyka
p. Haniaczyk Jan
inż. Mateja Daniel

Wychowanie fizyczne
mgr Janczy Jakub
mgr Kasprzak Janusz
mgr Kobylak Bogusław

WDŻ
mgr Sylwia Sandrzyk

Nauczyciel zajęć rewalidacyjnych
mgr Lis Teresa

Biblioteka
mgr Dziubek Renata
mgr Wontorczyk Renata

Świetlica
mgr Spytkowska Jadwiga

Doradztwo zawodowe
mgr Dziubek Renata

Logopeda
mgr Rafacz-Pawlak Agnieszka
mgr Synowiec Beata

Pedagog
mgr Kajdas Barbara