Gmina Jabłonka

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Adama Mickiewicza
w Jabłonce

Wydarzenia 2019/2020 / „Ojcze, źródlanej miłości pełen”

  30 listopada 2019

Ostatniego dnia października 2019 roku dwie klasy naszej szkoły w Jabłonce 4a i 4b odbyły wycieczkę półtoragodzinną do Orawki. W tutejszym zabytkowym kościele, najważniejszym zabytku Orawy, zapoznawały się z historią Orawy, jej wybitnymi postaciami, a także z historią kościoła. Na miejsce przyjechała grupa dzieci pod opieką nauczycielek – Bogusławy Palenik oraz Jolanty Szczęśniak-Basisty, a także Zbigniewa Tlałki i pani pedagog Barbary Kajdas. Po zabytkowym cmentarzu oprowadzała nas Pani Lucyna Borczuch. Wspominała wspaniałych i godnych pamięci działaczy regionalnych oraz księży. Szczególnym miejscem był grób polskich lotników, którzy zginęli zestrzeleni nad Orawką w dniu 3 września 1939 roku. W tym miejscu wszyscy skupiliśmy się na krótką modlitwę, a następnie zapaliliśmy znicz. Uczciliśmy pamięć tych, którzy walczyli o niepodległą Polskę. Następnie weszliśmy do kościoła, w którym prezentowaliśmy poezję religijną. Ksiądz proboszcz nas powitał, odmówiliśmy modlitwę, a potem zaczęło się czytanie poezji religijnej.

Wystąpili przedstawiciele szkoły w Orawce oraz Lipnicy Małej, a także Jabłonki. Repertuar utworów był szeroki. Były teksty Jana Pawła II oraz księdza Twardowskiego, jak również twórców regionalnych jak Emil Kowalczyk, Paweł Kubani, czy Zbigniew Tlałka. Około godziny 12.00 spotkanie się zakończyło. Najważniejsze wartości, które staramy się przekazać w tych spotkaniach, dotyczą duchowych i materialnych bogactw regionalnych, a także narodowych i religijnych.

zt