Gmina Jabłonka

Szkoła Podstawowa nr 1 w Jabłonce
im. Adama Mickiewicza

Godziny pracy psychologa

Poniedziałek –

Wtorek –

Środa –

Czwartek –

Piątek –