Gmina Jabłonka

Szkoła Podstawowa nr 1 w Jabłonce
im. Adama Mickiewicza

Małopolskie Talenty – rok szkolny 2021/2022

Technologia Informacyjno-Komunikacyjna (TIK)

Jak zbudować i zaprogramować robota według własnego pomysłu z klocków JIMU ROBOT?Przedsiębiorczość

MAŁOPOLSKIE TALENTY – PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ GRUPA I i II

15-17 listopada 2021roku 20 uczniów I i II grupy przedsiębiorczości Małopolskich Talentów pod opieką pani Agaty Zahory i Katarzyny Sarniak udało się na wycieczkę do Warszawy. Gdzie realizowaliśmy rozpoczęty w szkole na zajęciach projekt „Jak przygotować się do wycieczki i ciekawie spędzić czas w Warszawie?
Uczniowie z klasy: 5a, 5c, 7a i 7c realizowali zajęcia z kompetencji społecznych i z przedsiębiorczości w ramach Małopolskich Talentów.
Pierwszego dnia spacerowali po Łazienkach Królewskich, Starym Mieście. Grupa I przedsiębiorczości realizowała zajęcia z panią Agatą Zahorą, a grupa II realizowała zajęcia społeczne z panią Katarzyną Sarniak. Byliśmy na dziedzińcu Zamku Królewskiego i pod pomnikiem Małego Powstańca. Na zakończenie tego dnia mogliśmy w Ogrodach Pałacu w Wilanowie oglądać niesamowity pokaz świateł i muzyki. Tam zajęcia w ramach Małopolskich Talentów realizowała gr II w ramach zajęć z przedsiębiorczości z panią Agatą Zahorą, a grupa II w ramach zajęć społecznych z panią Katarzyną Sarniak.
Wtorkowy dzień zaczęliśmy od zakupienia biletów na zwiedzanie Zamku Królewskiego i zwiedzeniem go.
Następnie udaliśmy się na Giełdę Papierów Wartościowych (GPW) gdzie poznawaliśmy tajniki pracy maklera giełdowego i samej giełdy. Zajęcia w ramach Małopolskich Talentów realizowała grupa II z panią Agatą Zahorą i grupa I z panią Katarzyną Sarniak.
Kolejnym emocjonującym punktem naszej wycieczki było odkrywanie tajemnic nauki w Centrum Nauki Kopernik. Tego dnia plan zwiedzania był bardzo intensywny i wyczerpujący. Późno wieczorem jechaliśmy metrem pod Pałac Kultury. Z tarasów widokowych Pałacu Kultury podziwialiśmy panoramę Warszawy. Grupa I realizowała zajęcia pod kierunkiem pani Katarzyny Sarniak a grupa II z panią Agatą Zahorą.
Ostatni dzień rozpoczęliśmy zajęciami z opiekunami przygotowuj sprawozdanie z wycieczki. Zajęcia realizowała grupa I z panią Agatą Zahorą a grupa II z panią Katarzyna Sarniak. Następnie udaliśmy się na zajęcia do najstarszego muzeum w Polsce – Muzeum Narodowego. Uczestniczyliśmy w zajęciach „Co mówią obrazy”. Tam zajęcia realizowały grupa I z panią Katarzyną Sarniak, a grupa II z panią Agatą Zahorą. Późnym popołudniem, po pysznym obiedzie udaliśmy się w drogę powrotną do domu. Nasza przygoda w stolicy dobiegała końca. Pozostaną wspomnienia, zdjęcia i dalsza praca na zajęciach już w murach naszej szkoły.

Agata Zahora, Katarzyna SarniakMałopolskie Talenty – rok szkolny 2020/2021

Język angielski

W ramach kompetencji języka angielskiego uczniowie pracowali metodą projektu. Uczniowie realizowali tematy z modułów: Nasze ubiory nasze wybory, Kuchnie świata, Podróże, Książki, które kochamy.
Zajęcia te pozwoliły uczniom na poszerzenie swojego słownictwa oraz różnych struktur leksykalno-gramatycznych w wypowiedziach ustnych , jak i pisemnych. Ćwiczyli zintegrowane umiejętności językowe, wyszukiwali, porządkowali i selekcjonowali informacje z różnych źródeł. Rozwijali umiejętność pracy w grupie i poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania.


Matematyka z elementami przyrody

W ramach modułu „Matematyka z elementami przyrody” w naszej szkole odbywały się zajęcia mające na celu rozwijanie zainteresowań matematycznych. Uczniowie poszerzyli między innymi wiedzę dotyczącą figur przestrzennych poprzez poznanie nowych brył, ich własności oraz nabyli umiejętność wykonywania ich modeli. Poruszane były również tematy związane z właściwym odżywianiem. Uczniowie nauczyli się obliczać wskaźnik BMI. Dzieci rozwiązywały również łamigłówki matematyczne, np. sudoku. Uczniowie uczyli się matematyki, grając w różnego rodzaju gry ogólnodostępne w Internecie. Nową łamigłówką dla dzieci okazał się tangram znany od 3000 lat. Uczniowie, układając tę chińską łamigłówkę, wykorzystywali własności figur geometrycznych oraz ćwiczyli wyobraźnię geometryczną. Uczestnicy zajęć wykazali się dużą kreatywnością oraz umiejętnością współpracy tworząc modele domów energooszczędnych, w których miały być zastosowane nowoczesne technologie czy planując wycieczkę szkolną.
Koncepcja tych zajęć opierała się w większości na założeniu, że uczeń umiejętnie naprowadzony, sam odkrywa rozwiązanie. Zasadniczym warunkiem sukcesu był trening i wytrwałość w dążeniu do celu. Biorąc udział w zajęciach, uczniowie uwierzyli we własne siły i możliwości, cierpliwie wykonywali powierzone zadania, nie zniechęcali się trudnościami i niepowodzeniami, rozwijali swoje uzdolnienia. Młodzież wyrobiła w sobie poczucie odpowiedzialności za sumienne wywiązywanie się z przyjętych na siebie obowiązków i umocniła więzi koleżeńskie.
W trakcie zajęć wykorzystywano wiele pomocy i środków dydaktycznych zakupionych z funduszy projektu.
W roku szkolnym 2020/2021 zajęcia w ramach projektu Małopolskie Talenty prowadzone były zdalnie za pomocą platformy Classroom i meet.google. Młodzież chętnie brała udział w zajęciach, chociaż odbywały się one online, o czym świadczy 100% frekwencja. Wszyscy sumiennie realizowali powierzone im zadania.


Technologia Informacyjno-Komunikacyjna (TIK)

W ramach modułu TIK uczniowie wykonując wybrane zadania projektowe poszerzali swoją wiedzę i umiejętności. Nie tylko zbierali informację lecz także opracowywali materiały dokonując analizy, syntezy i formułowali wnioski w obszarze promocji, publikacji i zarządzania danymi publikowanymi w sieci Internet. W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie nabywali nowe wiadomości i umiejętności z zakresu pracy w chmurze wykorzystując do tego usługę Google Suite (Classroom, Meet, Jamboard, Gmail, Dokumenty, Dysk Google) oraz inne narzędzia pracy zdalnej. Pracując zdalnie nad wspólnymi projektami wykorzystywali dyski współdzielone Google Dysk, wspólną tablicę do zajęć Jamboard oraz wideokonferencje Google Meet. Okres nauki zdalnej był nowym doświadczeniem dla wszystkich, uzmysłowił uczniom do czego możemy wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu TIK. Realizowane projekty:
Jakie możliwości daje nam Internet i jakie korzyści mogę z tego mieć?
Jak wypromować osiągnięcia uczniów wykorzystując nowoczesne technologie?


Przedsiębiorczość

W ramach kompetencji z przedsiębiorczości uczniowie pracowali metodą projektu. Uczniowie realizowali tematy z modułów: Moje zdrowie – mój kapitał, Człowiek- jednostka przedsiębiorcza, Ja i moje otoczenie, Etyka w życiu gospodarczym i społecznym, Rynek pracy.
Zajęcia te pozwoliły uczniom na poszerzenie wiedzy o zdrowiu, ekologii, zawodach przyszłości. Uczniowie na zajęciach porządkowali i selekcjonowalii informacje z różnych źródeł.
Rozwijali umiejętność pracy w grupie i poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania. We wszystkich modułach pojawia się potrzeba wpojenia uczniom przekonania, aby „brali sprawy w swoje ręce”, bo choć są dopiero na początku swojej drogi, to już mogą nadawać kierunek swojemu życiu, przejmować inicjatywę, twórczo podchodzić do otaczającej rzeczywistości, dokonywać wyborów, gospodarować swoimi zasobami i decydować o dalszym rozwoju.
Takie myśli towarzyszą działaniom, dzięki którym uczniowie kształtują umiejętności składające się na szeroko pojętą postawę przedsiębiorczą.


Małopolskie Talenty – rok szkolny 2019/2020

Język angielski

Małopolskie Talenty to projekt edukacyjny realizowany w naszej szkole od 2019, którego celem jest rozwijanie uzdolnień uczniów a także wydobywanie z nich ich potencjałów. Uczniowie uczestniczą w inspirujących zajęciach oraz wydarzeniach mogąc rozwijać swoje talenty z zakresu: język obcy ( język angielski), kompetencje matematyczne, przedsiębiorcze oraz informatyczne. Podczas zajęć językowych wykorzystujemy metodę PBL, w której uczniowie uczą się poprzez rozwiązywanie problemów, a poszukiwanie rozwiązań uczy twórczej samodzielnej pracy i pozwala na poszerzenie wiedzy. Poniżej przedstawiamy zdjęcia, przedstawiające niektóre cząstkowe elementy naszych prac, które pomagają nam w dążeniu do rozwiązana naszego głównego pytania. Postanowiliśmy również wsiąść udział w konkursie organizowanym przez CWUZ, który daje nam możliwość zaprezentowania naszej pracy na zajęciach.


Technologia Informacyjno-Komunikacyjna (TIK)

Jak usprawnić działanie sieci komputerowej?

Jak wypromować osiągnięcia uczniów wykorzystując nowoczesne technologie?

Jak zbudować i zaprogramować robota według własnego pomysłu z klocków JIMU ROBOT?


Matematyka z elementami przyrody

Kompetencja przedmiotowa –  „Matematyka z elementami przyrody” – I i II etap edukacyjny. We współczesnej edukacji umiejętne wydobycie potencjału i rozwój uzdolnień uczniów ma realny wpływ na ich dalsze sukcesy w życiu i w pracy. Dlatego celem realizowanego projektu jest nie tylko stworzenie warunków dla rozwoju kompetencji kluczowych nauk matematyczno-przyrodniczych,  ale również tych ponadprzedmiotowych – społecznych i umiejętności uczenia się. 

W ramach modułu „Matematyka z elementami przyrody” w naszej szkole od listopada do lutego odbywały się zajęcia mające na celu rozwijanie zainteresowań matematycznych. Uczniowie zaplanowali trzydniową wycieczkę do Warszawy dla oszczędnych, bogatych, leniwych i aktywnych, realizując projekt z modułu ,,Z miasteczka A do miasta B”. Młodzież wykonała także projekty własnych domów, w których miały być zastosowane nowoczesne technologie, aby domy te były energooszczędne. 

W trakcie realizacji projektu zajęcia były wizytowane przez pracowników Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Od marca 2020 r. zajęcia były prowadzone zdalnie, w trakcie tych zajęć młodzież realizowała projekty dotyczące zdrowego trybu życia oraz sposobów mierzenia czasu w różnych cywilizacjach. Mimo napotkanych trudności zajęcia zostały zrealizowane z uczniami objętymi projektem. Kończąc I etap projektu zgodnie z wytycznymi Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli przeprowadzona została ocena nabytych kompetencji przez uczniów w ramach prowadzonych zajęć.