Gmina Jabłonka

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Adama Mickiewicza
w Jabłonce

Godziny pracy biblioteki szkolnej:

Poniedziałek7:00-7:20
8:20-13:00
14:00-15:00
Wtorek7.00 -12.00
14.00 -15.10
Środa7.00 – 13.00
14:00 – 15:00
Czwartek7:00 – 7:20
14:00 – 15:00
Piątek7.00 -7:20
8.20 – 13.00
14:00 – 15:00