Gmina Jabłonka

Szkoła Podstawowa nr 1 w Jabłonce
im. Adama Mickiewicza

Igrzyska młodzieży szkolnej w piłce nożnej halowej

Igrzyska młodzieży szkolnej w piłce nożnej halowej

Etap gminny
I miejsce dziewczęta
I miejsce chłopcy

Etap MOS Rabka – Zdrój
II miejsce dziewczęta (awans do Powiatu)
II miejsce chłopcy (awans do Powiatu)

Etap powiatowy
I miejsce w Powiecie dziewczęta (awans do półfinałów wojewódzkich)
V miejsce w Powiecie chłopcy