Gmina Jabłonka

Szkoła Podstawowa nr 1 w Jabłonce
im. Adama Mickiewicza

Przewodnicząca – Weronika Kuczkowicz

Zastępca przewodniczącej – Jakub Wyrwa

Skarbnik – Kamila Marzec