Gmina Jabłonka

Szkoła Podstawowa nr 1 w Jabłonce
im. Adama Mickiewicza

Przewodnicząca – Zuzanna Wojtyczek

Zastępca przewodniczącej – Patryk Kasprzak

Skarbnik – Oliwia Lach