Gmina Jabłonka

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Adama Mickiewicza
w Jabłonce

Przewodnicząca – Barbara Gwiżdż

Zastępca przewodniczącej – Kacper Suwada

Skarbnik – Jakub Joniak