Gmina Jabłonka

Szkoła Podstawowa nr 1 w Jabłonce
im. Adama Mickiewicza

Przewodniczący – Mariusz Dziurczak

Zastępca przewodniczącego – Monika Dziurczak

Członek rady rodziców – Małgorzata Kuczkowicz-Kurta

Członek rady rodziców – Barbara Jabłońska