Gmina Jabłonka

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Adama Mickiewicza
w Jabłonce

Przewodniczący – Mariusz Diurczak

Zastępca przewodniczącego – Monika Dziurczak

Członek rady rodziców – Małgorzata Kuczkowicz-Kurta

Członek rady rodziców – Barbara Jabłońska