Gmina Jabłonka

Szkoła Podstawowa nr 1 w Jabłonce
im. Adama Mickiewicza

Przewodnicząca – Donata Orłowska

Zastępca przewodniczącego – Joanna Piekarczyk

Członek rady rodziców – Marcin Biel

Członek rady rodziców – Monika Dziurczak