Gmina Jabłonka

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Adama Mickiewicza
w Jabłonce

Logowanie do Classroom i uruchamianie spotkania Meet (lekcja online)


Instrukcja logowanie do Classroom ze zmianą przedmiotów

1. Uruchom przeglądarkę internetową (np. Google Chrome)

2. Sprawdź na jakim koncie jesteś zalogowany. Jeśli na innym niż Twoje konto otrzymane ze szkoły wykonaj poniższe czynności:
(1) Klliknij na zdjęciu profilowym w tym przypadku literka A następnie (2) kliknij Wyloguj się

2. W adresie przeglądarki wpisz adres strony www szkoły spjablonka.edu.pl lub kliknij https://spjablonka.edu.pl/  pojawi się strona jak poniżej

3. kliknij na ikonę Classroom

4. Jeśli pojawi się okno z prośbą o podanie danych do logowania wprowadź Adres e-mail  otrzymany ze szkoły i kliknij Dalej następnie wprowadź otrzymane hasło i kliknij Dalej

UWAGA!!! W Twoim przypadku może pojawić się okno z różnymi kontami które masz na swoim komputerze. Jeśli tak jest musisz wybrać Użyj innego konto i wpisać w pole otrzymany adres e-mail ze szkoły oraz hasło

4. Po zalogowaniu do usługi otrzymasz ekran podobny do poniższego (będą tam Twoje przedmioty)

5. Po kliknięciu na przedmiot (np. informatyka) otworzy się strona podobna do poniższej

6. Kliknij na Link do Meet lub ikonę kamerki.
Jeśli otrzymasz ekran podobny jak poniżej, zaczekaj na swojego nauczyciela aż uruchomi zajęcia online i będziesz mógł dołączyć do spotkania. Po jakimś czasie kliknij na przycisk Odśwież aby sprawdzić czy zajęcia są już uruchomione.

7. Po zakończeniu spotkania online na Meet zamknij zakładkę w przeglądarce klikając „krzyżyk”

wrócisz do zakładki z lekcją którą miałeś otwartą.
Teraz musisz wybrać następne przedmiot zgodnie z planem lekcji klikając na ikonę „trzech kresek” i wybierając odpowiednie zajęcia

w tym przypadku matematyka

7. Po wybraniu zajęć ponownie uruchamiasz link do spotkania jak w punkcie 6 tym razem dla matematyki

8. Po skończonych zajęciach z matematyki wybierasz następny przedmiot jak w punkcie 7 (zamykasz zakładkę, zmieniasz zajęcia, uruchamiasz link dla tych zajęć).ROK SZKOLNY 2019/2020

Szanowni Rodzice / Drodzy Uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 1 w Jabłonce prosimy aby systematycznie logować się do dziennika elektronicznego (Librus) oraz podane przez nauczycieli strony i aplikacje.

Nauka odbywa się zdalnie zgodnie z wytycznym zawartymi w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w szkole zorganizowana zostaje od 25 marca 2020 roku realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Szczegóły zostaną wysłane do rodziców, uczniów i nauczycieli za pomocą dziennika elektronicznego (Librus Synergia)

Uczeń ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Uczestnictwo w tych zajęciach a także pozytywna weryfikacja wiedzy i umiejętności ucznia jest jednym z warunków pozytywnej klasyfikacji końcoworocznej.

Z poważaniem
dyrektor Ewa Machaj


Kształcenie na odległość Nowe regulacje prawne

TVP i MEN uruchamiają projekt „Szkoła z TVP” sprawdź plan lekcji

Lekcje z internetu Rusza serwis gov.pl/zdalnelekcje

Nauka zdalna podczas zawieszenia zajęć w szkołach rekomendacje dla nauczycieli i dyrektorów