Gmina Jabłonka

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Adama Mickiewicza
w Jabłonce

FIZYKA Z „PO WERem” w przyjaznym otoczeniu języka angielskiego

Podobnie jak inni nauczyciele Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jabłonce, którzy odbyli zagraniczne szkolenia w ramach projektu PO WER, również nasz wieloletni fizyk Pan Adam Stańdo włączył się w działania upowszechniające i zachęcił uczniów do spojrzenia na fizykę w wersji angielskiej.
Uczniowie klas VIII b i VIII c opracowali w ramach programu POWER lekcję w języku polskim i angielskim z zakresu podstawowych jednostek wielkości fizycznych – układ SI oraz jednostek stosowanych w Anglii. Na potrzeby lekcji została opracowana prezentacja multimedialna. Uczniowie świetnie się bawili. Połączyli ze sobą elementy fizyki i języka angielskiego i dzięki wsparciu i monitoringowi Pana Stańdo ich prace ocenić można na bardzo wysokim poziomie.


Pierwiastki, kształty, liczby – matematyka po angielsku w ramach projektu POWER

W roku szkolnym 2018/2019 Pani Bogusława Palenik wraz z uczniami klasy IIIC Gimnazjum zrealizowała projekt pt. „Matematyka ma POWERa”. Uczniowie pracowali nad połączeniem matematyki i języka angielskiego. Efektem finalnym były zaprezentowane przez uczniów na szerszym forum plakaty w języku angielskim promujące matematykę.
Motywacją do podjęcia tego typu działań wraz z uczniami był udział Pani Bogusławy Palenik w szkoleniu językowym języka angielskiego w Brighton w Anglii w ramach projektu PO WER. Dzielenie się nabytą wiedzą i uatrakcyjnianie prowadzonych zajęć to główny efekt odbytej mobilność.


English in Maths, Maths in English – matematyka z PO WERem

W 2018 roku Pani Dorota Prylińska odbyła szkolenie językowe w ramach projektu PO WER. Dwutygodniowy kurs języka angielskiego w Cabridge w Anglii zaowocował szeregiem podejmowanych działań upowszechniających w Szkole Podstawowej Nr 1 w Jabłonce. Pani Dorota Prylińska chętnie doskonaliła wiedzę i umiejętności językowych oraz stosowała język angielski w trakcie prowadzonych zajęciach z matematyki.
Szczególnie wyróżnieni zostali uczniowie klasy 5a wśród, których została przeprowadzona lekcja otwarta z matematyki w języku angielskim. Lekcja odbyła się z udziałem uczniów klasy III Technikum Handlowego Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce w formie warsztatów w grupach. Wspólnie z panią Dorotą zajęcia prowadziły pani Magdalena Lichosyt i pani Karolina Prylińska.
Podjęte działania to efekt szerokiej współpracy i chęć dzielenia się zdobytymi podczas szkolenia doświadczeniami z nauczycielami z innych szkół.