Gmina Jabłonka

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Adama Mickiewicza
w Jabłonce

DORADZTWO ZAWODOWE

Szkolny Punkt Informacji i Kariery (SPInKa)

Godziny pracy

Poniedziałek 13:00 – 16:45

Piątek 14:00 – 17:00


MAŁOPOLSKIE TALENTY

Rekrutacja rok szkolny 2020