Gmina Jabłonka

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Adama Mickiewicza
w Jabłonce

Informacje na temat zamówień publicznych znajdują się  na stronie Urzędu Gminy JabłonkaZapytanie ofertowe nr SP.1J.26.2.18.2021 – dostawa monitora interaktywnego dla SP nr1 Jabłonka na realizację projektu pt. „małopolskie Talenty I i II etap edukacyjny w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu społecznego
SP1J.26.1.2.2020 Ogłoszenie o zamówieniu pn „Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego w roku 2021 dla potrzeb szkół Gminy Jabłonka”


ZAPYTANIA OFERTOWE – „Małopolskie Talenty”

ZAPYTANIE OFERTOWE 7/2019 – Dostawa artykułów biurowych dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Jabłonce na potrzeby realizacji projektu pt. „ Małopolskie Talenty I i II etap edukacyjny’’- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAPYTANIE OFERTOWE 6/2019 – Dostawa 2 zestawów Multimedialnego Programu Edukacyjnego z języka angielskiego z możliwością pracy na monitorze interaktywnym na potrzeby realizacji projektu pt. „ Małopolskie Talenty I i II etap edukacyjny’’- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAPYTANIE OFERTOWE 5/2019 – Dostawa 10 sztuk mikroskopów na potrzeby realizacji projektu pt. „Małopolskie Talenty I i II etap edukacyjny’’- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAPYTANIE OFERTOWE 4/2019 – Dostawa 3 kompletów klocków – zestawów do budowy robotów programowalnych na potrzeby realizacji projektu pt. „ Małopolskie Talenty I i II etap edukacyjny’’- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAPYTANIE OFERTOWE 3/2019 – Dostawa monitora interaktywnego na potrzeby realizacji projektu pt. „ Małopolskie Talenty I i II etap edukacyjny’’- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/2019 – Dostawa projektora HD na potrzeby realizacji projektu pt. „ Małopolskie Talenty I i II etap edukacyjny’’- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2019 – Dostawa 16 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem oraz 1 sztuki drukarki laserowej na potrzeby realizacji projektu pt. „ Małopolskie Talenty I i II etap edukacyjny’’- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego