Gmina Jabłonka

Szkoła Podstawowa nr 1 w Jabłonce
im. Adama Mickiewicza

Dyrektor – mgr Ewa Machaj

Wicedyrektor – mgr Katarzyna Duduś

Wicedyrektor – mgr Sylwia Sandrzyk