Gmina Jabłonka

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Adama Mickiewicza
w Jabłonce

Dyrektor – mgr Ewa Machaj

Wicedyrektor – mgr Katarzyna Duduś

Wicedyrektor – mgr Sylwia Sandrzyk