Gmina Jabłonka

Szkoła Podstawowa nr 1 w Jabłonce
im. Adama Mickiewicza

Godziny pracy świetlicy szkolnej

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

11:00 – 16:00

11:00 – 16:00

11:00 – 16:00

11:00 – 16:00

11:00 – 16:00