Gmina Jabłonka

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Adama Mickiewicza
w Jabłonce

Wydarzenia 2020/2021 / Festiwal zawodów

  10 czerwca 2021

W dniach 10-11 czerwca 2021 uczniowie klas 8 a i b uczestniczą w Festiwalu Zawodów w Małopolsce, który odbywa się w formie on-line. Formuła Festiwalu ma charakter branżowy i polega na prezentacji zawodów, w których kształcą szkoły zawodowe oraz szkoły wyższe.
Podczas transmisji uczniowie mogą zobaczyć na czym polega kunszt poszczególnych zawodów.
Dla tych niezdecydowanych jest to szansa na wybranie szkoły, w której będą kontynuować swoją naukę.