Gmina Jabłonka

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Adama Mickiewicza
w Jabłonce

Wydarzenia 2021/2022 / „No Promil – No Problem”

  13 października 2021

W dniu 13.10.21 w ramach kampanii społecznej „No Promil – No Problem”,  odbył się event w Jabłonce przy fontannie w parku. Organizatorem kampanii był Wójt Gminy, pan Antoni Karlak, Dyrektor CUW, pani Bernadeta Plaszczak, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jabłonka,  Komisariat Policji w Jabłonce oraz pedagog i psycholog Szkoły Podstawowej nr 1,  im. A. Mickiewicza w Jabłonce.

Głównym celem kampanii było ograniczenie na terenie Małopolski liczby osób, które prowadzą pojazdy pod wpływem alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz zmiana społecznego nastawienia wobec nietrzeźwych kierowców – wzmocnienie u pasażerów gotowości do powstrzymywania pijanego kierowcy.

Uczniowie klas: 5a, 5c i 6a wraz z nauczycielami w pochodzie przeszedł ulicami Jabłonki pod Urząd Gminy.