Gmina Jabłonka

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Adama Mickiewicza
w Jabłonce

Wydarzenia 2021/2022 / „Jestem mały, wiem więcej”

  4 listopada 2021

Uczniowie klasy IV a Szkoły Podstawowej nr 1 w Jabłonce uczestniczyli w programie „Jestem mały, wiem więcej” zorganizowanym przez Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Małopolskiego. Program zajęć obejmował wykłady teoretyczne z zakresu zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia życia, udzielania pierwszej pomocy oraz ćwiczenia praktyczne.

Mali „strażacy” otrzymali w prezencie umundurowanie, które służyło im podczas zajęć.

Szkolenia odbywały się na terenie szkoły, a także w remizie OSP w Jabłonce. Dzięki temu dzieci nauczyły się rozpoznawać różne zagrożenia, mogły dowiedzieć się jak poprawnie zgłosić zagrożenie oraz jakie czynności należy wykonać podczas udzielania pierwszej pomocy. W programie zajęć znalazły się także pokazy strażackie, dzięki którym uczniowie mogli zobaczyć profesjonalny sprzęt strażacki, np. wozy bojowe, sprzęt ratowniczy i gaśniczy.
Dzięki programowi „Jestem mały, wiem więcej” uczniowie nauczyli się poprawnego reagowania w sytuacjach zagrożenia życia, a ponadto wzbogacili swoją wiedzę o pracy strażaka.