Gmina Jabłonka

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Adama Mickiewicza
w Jabłonce

Wydarzenia 2021/2022 / Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

  13 kwietnia 2022

2 kwietnia to Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Ustanowiony został przez przedstawicieli państw członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych 21 stycznia 2008 roku. Jego głównym celem jest poszerzanie wiedzy na temat autyzmu i budowanie wrażliwości społecznej. Symbolem solidarności z „autystami” jest kolor niebieski. W ramach działań promujących wiedzę na ten temat w naszej szkole powstała gazetka ścienna, która przybliżyła uczniom i nauczycielom najważniejsze informacje.