Gmina Jabłonka

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Adama Mickiewicza
w Jabłonce

Wydarzenia 2022/2023 / Wpływ wysokich technologii na rozwój mowy dziecka

  11 listopada 2022

W dniu 9 listopada 2022 r. w ramach akcji promującej wiedzę na temat wpływu wysokich technologii na rozwój mowy dziecka w naszej szkole powstały gazetki ścienne, które przybliżyły uczniom najważniejsze informacje na ten temat oraz została przeprowadzona pogadanka. Uczniowie wykonali rysunki oraz zapisali wspólne propozycje spędzania czasu wolnego bez elektroniki – telefonów komórkowych, tabletów, laptopów, telewizora. Plakaty promujące zdrowy i aktywny wypoczynek zostały zaprezentowane się na korytarzach. 

W tym dniu na świetlicy szkolnej została również wyświetlona prezentacja na temat wpływu wysokich technologii na rozwój mowy dziecka oraz odbyła się pogadanka z uczniami.