Gmina Jabłonka

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Adama Mickiewicza
w Jabłonce

Wydarzenia 2022/2023 / Wizyta w oczyszczalni ścieków w Jabłonce

  11 czerwca 2023

Dbanie o środowisko i jego zasoby jest bardzo ważne. Wszyscy pierwszoklasiści oraz klasa IIIc wraz z
wychowawczyniami Moniką M., Marią M., Anetą B. Bernrdą M. i innymi nauczycielami przekonali się
na własne oczy, jak skomplikowanym i potrzebnym miejscem jest oczyszczalnia ścieków. Mieli okazję
odwiedzić różne pomieszczenia, a niektóre z nich w intensywny sposób sprawdziły zmysł węchu.
Dowiedzieli się, że nauka informatyki i posługiwania się komputerem jest bardzo ważna, ponieważ
właśnie takie urządzenia ułatwiają sterowanie tym miejscem. Dziękujemy bardzo Panu Pukowskiemu,
kierownikowi Zakładu Usług Komunalnych, który w ciekawy i zrozumiały sposób opowiadał bardzo
skomplikowane mechanizmy i procedury działania oczyszczalni oraz udzielał odpowiedzi na ogrom
pytań od uczniów. Dziękujemy również wszystkim pracownikom, którzy czuwali nad naszym
bezpieczeństwem.