Gmina Jabłonka

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Adama Mickiewicza
w Jabłonce

Wydarzenia 2023/2024 / Przyroda podczas wycieczki klas I

  11 października 2023

Uczniowie klas pierwszych we wrześniu i październiku byli na wycieczkach w „Orawskiej Zagrodzie”, w Harkabuzie. Mieli okazję nakarmić zwierzęta, strzelać z łuku, a nawet wzięli udział w różnych zabawach. Skakali w workach, poszukiwali różne skarby oraz prowadzili wiele ciekawych rozmów na temat pracy gospodarza i gospodyni zagrody. Zdobyta wiedza zapewne zaowocuje sukcesami podczas zajęć przyrodniczych w klasie.