Gmina Jabłonka

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Adama Mickiewicza
w Jabłonce

Wydarzenia 2023/2024 / Szkoła Pamięta

  31 października 2023

Klasy IIa, IIc i IIId wraz z nauczycielami udały się na cmentarz. Młodsi uczniowie złożyli znicze na grobach, zmówili modlitwę oraz wykazali się dużym zrozumieniem i dojrzałością podczas poruszania się po cmentarzu. Starsi koledzy zapalili znicze dla tych, którzy nie są znani oraz zmówili modlitwę przy pomniku Jana Pawła II.