Gmina Jabłonka

Szkoła Podstawowa nr 1 w Jabłonce
im. Adama Mickiewicza

REKRUTACJA DO KLAS I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W JABŁONCE

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Jabłonce informuje, że zakwalifikowano wszystkie dzieci z obwodu i spoza obwodu do klasy I na rok szkolny 2020/2021 według złożonych wniosków.

Lista dzieci przyjętych do klasy I zostanie wywieszona w dniach od 22-24.06.2020r. na tablicy ogłoszeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Jabłonce (wejście od strony pomnika).

Wszelkie uwagi dotyczące listy przyjętych proszę zgłaszać do dyrektora szkoły do dnia 24.06.2020r.  w godzinach od 8.00 do 12.00.


REKRUTACJA KLAS VIII DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Aktualności o rekrutacji znajdują się na stronie

https://malopolska.edu.com.pl/kandydat/app/


Rekrutacja klasy 8

Źródło: https://malopolska.edu.com.pl/kandydat/app/


Zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez MEN,
rejestracja kandydatów w systemie (logowanie) rozpocznie się 15 czerwca 2020 r.


Harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 – MEN

Harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 – Vulcan

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021


Link do rekrutacji klas VIII do szkół ponadpodstawowych

Szanowni Państwo!

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 będzie przeprowadzane w nowych terminach, które zostaną podane do publicznej wiadomości przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Jednocześnie informujemy, że oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych zostanie opublikowana w dniu 11 maja.
Wtedy też możliwe będzie jej przeglądanie (bez możliwości logowania).

Logowanie się do systemu będzie możliwe w terminie określonym w nowym harmonogramie rekrutacji, który zostanie podany przez MEN.

Źródło: https://malopolska.edu.com.pl/kandydat