Gmina Jabłonka

Szkoła Podstawowa nr 1 w Jabłonce
im. Adama Mickiewicza

REKRUTACJA DO KLAS I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W JABŁONCE


REKRUTACJA KLAS VIII DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Aktualności o rekrutacji znajdują się na stronie https://malopolska.edu.com.pl/kandydat/app/

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 będzie przeprowadzane w nowych terminach, podanych do publicznej wiadomości przez MEN.

Zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez MEN,
rejestracja kandydatów w systemie (logowanie) rozpocznie się 15 czerwca 2020 r.


Harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 – MEN

Harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 – Vulcan

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021


Link do rekrutacji klas VIII do szkół ponadpodstawowych

Szanowni Państwo!

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 będzie przeprowadzane w nowych terminach, które zostaną podane do publicznej wiadomości przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Jednocześnie informujemy, że oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych zostanie opublikowana w dniu 11 maja.
Wtedy też możliwe będzie jej przeglądanie (bez możliwości logowania).

Logowanie się do systemu będzie możliwe w terminie określonym w nowym harmonogramie rekrutacji, który zostanie podany przez MEN.

Źródło: https://malopolska.edu.com.pl/kandydat